Akcije

Dom pun ljubavi za svako dete uz SOS Dečija sela Srbija!

04. decembar 2019.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, koja od 2004. godine radi na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.

Samo u toku 2018. godine, fondacija SOS Dečija sela Srbija je podržala 7.587 dece, mladih i odraslih, kao i 323 porodice kroz različite programe i projekte. Na prvom mestu, SOS Dečija sela Srbija obezbeđuje deci bez roditeljskog staranja dom pun ljubavi u SOS Dečijem selu Kraljevo, zatim jača porodice u riziku u cilju prevencije izdvajanja dece iz porodica, osnažuje mlade u riziku kako bi vodili uspešan samostalan život, pruža zaštitu deci u urgentnim situacijama, jača kapacitete profesionalaca koji brinu o deci i mladima i promoviše i zalaže se za poštovanje prava dece.

SOS Dečije selo Kraljevo predstavlja prvi i najvažniji program fondacije SOS Dečija sela Srbija. U njemu živi 80 dece iz cele Srbije, uzrasta od 0-18 godina, u 15 porodičnih kuća sa SOS roditeljima. Ono što odrastanje u ovakvom okruženju čini posebnim jeste sam koncept brige o deci bez roditeljskog staranja - deca rastu u porodičnom okruženju, biološka braća i sestre ostaju zajedno, svakom detetu se pristupa individualno i svako dete dobija kontinuiranu brigu do osamostaljenja.

Podršku SOS porodicama svakodnevno pruža stručni psiho-pedagoški tim, a mališani u SOS porodici žive dok se ne osamostale ili dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u SOS Zajednicu mladih, koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige. U SOS Zajednici mladih, koja se nalazi na nekoliko kilometara od SOS Dečijeg sela Kraljevo, mladi nastavljaju svoj život uz podršku edukatora, sve dok ne završe školovanje ili se ne osposobe za neko od odabranih zanimanja.

Tokom gotovo 15 godina rada, uz Dečije selo Kraljevo, ova humanitarna organizacija je razvila i brojne programe jačanja porodica, koje sprovodi u Nišu, Beogradu i Obrenovcu, a usmereni su na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kroz različite vidove savetovanja, kako bi se ojačale da brinu o deci i kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice. Programi se pored individualnih i grupnih psiho-socijalnih savetovanja, sastoje i od škole za roditelje, kluba za mlade, posete porodicama, kao i brojnih drugih vidova pomoći.

Sa ciljem da trajno poboljša položaj mladih koji imaju ili su imali status deteta bez roditeljskog staranja, ili su uključeni u SOS Dečija sela Srbija programe jačanja porodica, ova organizacija je u Beogradu pokrenula sveobuhvatni program njihovog ekonomskog osnaživanja pod nazivom „Jaki mladi“. U okviru ovog projekta otvoren je Centar za podršku pri zapošljavanju i karijernom razvoju, koji je smešten na adresi Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd. Karijerni centar „Jaki mladi" svojim korisnicima obezbeđuje savetodavnu podršku, različite obuke u skladu sa trendovima potražnje na tržištu rada, prakse i mentorske programe u brojnim kompanijama, treninge za razvoj sopstvenog biznisa, kao i finansijsku podršku u vidu grantova za pokretanje mikro – biznisa. 

Program urgentne pomoći „Solidarnost“, Fondacija je započela u avgustu 2015. godine, sa ciljem da pruži materijalnu i psiho-socijalnu podršku deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog istoka, na njihovom putu

 

kroz Srbiju. Pored direktne brige o deci i porodicama, obezbeđena su sigurna mesta za decu, za majke i bebe, porodice i mlade, IT kutci i timovi za zaštitu dece, zatim distribucija prehrambenih i neprehrambenih artikala, kao i podrška nadležnih državnih institucija i lokalnih zajednica, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.

U decembru 2017. godine započet je dvogodišnji projekat, koji uz podršku Evropske unije sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dječje selo Hrvatska. Cilj ovog projekta jeste obezbeđivanje boljeg kvaliteta brige o deci koja odrastaju bez roditeljskog staranja, kao i kvalitetnije ostvarivanje prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige. Aktivnosti su fokusirane na jačanje kapaciteta hranitelja, vaspitača i stručnih saradnika kroz specifične obuke koje se odnose na poštovanje i primenu prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi. Tokom trajanja projekta predviđeno je da oko 280 učesnika prođe kroz inovativne obuke bazirane na metodologiji koju je Međunarodna organizacija SOS Dečija sela već implementirala u osam zemalja u kojima postoji – u Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Letoniji, Mađarskoj i Rumuniji.

Više informacija o načinima na koje možete da podržite SOS Dečija sela Srbija, pronaći ćete na internet stranici www.sos-decijasela.rs ili na društvenim mrežama Fondacije - Facebook, Instagram, Linkedln i YouTube. Samo uz pomoć ljudi velikog srca kao što ste vi, SOS Dečija sela Srbija može da nastavi da jednakim kvalitetom brine o deci i mladima bez roditeljskog staranja i u riziku da budu izdvojeni iz porodica.

https://sos-decijasela.rs/