Događaji

Brinemo o sebi i vama!

12. mart 2020.

Usled pojave virusa Covid-19 pooštrili smo mere prevencije radi očuvanja zdravlja posetilaca i zaposlenih u našem šoping-molu:

  • Instalirali smo dodatni broj dozatora za dezinfekciju ruku sa pratećim obaveštenjem o načinu upotrebe na brojnim lokacijama u šoping-molu (ulazi, toaleti, food court, kancelarije itd.)
  • Svi toaleti su snabdeveni sa papirnim ubrusima za ruke sa pratećim obaveštenjem o uputsvu pranja ruku
  • Povećali smo broj osoblja zaduženih za higijenu u šoping-molu, a pooštrili smo i standarde i procedure u njihovom radu
  • Angažovali smo i dodatno osoblje sa zaduženjem čćenja i dezinfekcije stolova i stolica u food court-u
  • Sve površine koje imaju veći stepen rizika prenosa virusa će biti i redovnije dezinfikovane (drške u liftovima, stolovi, food court, toaleti i sl.)
  • Uveli smo i redovno prirodno provetravanje samog šoping-mola u ranim jutarnjim časovima