Događaji

Obaveštenje o naplati parkinga u Delta Cityju!

15. jun 2018.

Parkiranje će biti besplatno prva 3 sata.

Naknada za svaki sledeći započeti sat boravka u garaži je 100,00 RSD.

Uz bioskopsku kartu na dan projekcije parking je besplatan tog dana.

Sve detaljnije informacije, Pravilnik i opšte procedure parkiranja biće objavljene na sajtu Delta Cityja pre početka naplate parkinga.